Mơ thấy cháy rừng đánh đề con gì?

Mơ thấy cháy rừng đánh đề con gì?