he1baa1n-che1babf-nuc3b4i-lc3b4-gan-dc3a0i-ngc3a0y-be1bb9fi-c491ie1bb81u-nc3a0y-re1baa5t-de1bb85-me1baa5t-he1babft-ve1bb91n-c491e1baa7u-tc6b0-825×610-1

Hạn chế nuôi lô gan dài ngày bởi điều này rất dễ mất hết vốn đầu tư