Lô câm đánh đề con gì, số mấy

Lô câm đánh đề con gì, số mấy